Kerktuin De Oude Kerk

Exploitatie: Stichting Kerk & Cultuur - Oude Kerk -
Beheer: Werkgroep De Hof van Lof
Eigen bankrekening:
Postbank: 297 56 90 t.n.v. St. Kerk & Cultuur
onder vermelding van Kerktuin

Organisatie

Om organisatorische en financieel technische redenen is het beheer van de Kerktuin ondergebracht bij de Stichting Kerk & Cultuur - Oude Kerk - te Soest.
De Stichting Kerk en Cultuur " Oude Kerk " te Soest stelt zich ten doel het cultureel erfgoed in en rond het monumentale kerkgebouw functioneel in stand te houden. Zij doet dit o.a. door het organiseren van exposities, lezingen en concerten. Ook stimuleert de Stichting de jaarlijkse zomeropenstelling van de kerk en neemt regelmatig deel aan de landelijke open monumentendag. Daarnaast behartigt de Stichting de ontwikkeling van de Kerktuin.


De projectexploitatie is in handen van een werkgroep, bestaande uit de volgende personen:
Betty Blankenstein (voorzitter ad interim)
Piet van Heijzen (penningmeester)